• «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 1/3     Go
级别: 一级信心护法
UID: 30
精华: 6
发帖: 27
威望: 0 点
金钱: 134 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2007-03-22
最后登录: 2008-02-03
楼主  发表于: 2007-10-20 18:17

 忏悔文:往昔所造诸恶业往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴,
从身语意之所生,一切我今皆忏悔。
下载地址:http://www.tjfj.net/mp3/%E2%E3%BB%DA%CE%C4.mp3
级别: 六级不退心护法
UID: 411
精华: 1
发帖: 2413
威望: 0 点
金钱: 41 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2014-11-06
1楼  发表于: 2009-07-08 20:01
阿弥陀佛!
级别: 六级不退心护法
UID: 572
精华: 0
发帖: 1741
威望: 0 点
金钱: 1929 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-08-05
最后登录: 2015-05-11
2楼  发表于: 2009-09-03 10:25
  
级别: 二级念心护法
UID: 859
精华: 0
发帖: 62
威望: 0 点
金钱: 62 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2009-09-05
3楼  发表于: 2009-09-05 07:22
阿弥陀佛!
记忆本身毫无意义,不过,忘记却不是那么的容易。
级别: 五级定心护法
UID: 459
精华: 0
发帖: 1107
威望: 0 点
金钱: 1152 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-07-08
最后登录: 2011-06-02
4楼  发表于: 2009-09-06 05:23
南无阿弥陀佛!
级别: 五级定心护法
UID: 456
精华: 0
发帖: 894
威望: 0 点
金钱: 897 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2011-12-05
5楼  发表于: 2009-10-06 15:16
阿弥陀佛!
级别: 一级信心护法
UID: 1072
精华: 0
发帖: 48
威望: 0 点
金钱: 48 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2009-12-04
6楼  发表于: 2009-12-04 16:07
随喜!赞叹!
级别: 一级信心护法
UID: 1286
精华: 0
发帖: 26
威望: 0 点
金钱: 26 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2009-12-11
7楼  发表于: 2009-12-11 20:36
    
级别: 一级信心护法
UID: 1019
精华: 0
发帖: 61
威望: 0 点
金钱: 61 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2010-06-18
8楼  发表于: 2010-05-02 16:54
  
级别: 一级信心护法
UID: 1308
精华: 0
发帖: 29
威望: 0 点
金钱: 29 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2010-06-04
9楼  发表于: 2010-06-03 15:24
阿弥陀佛!      
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 1/3     Go